Jak zjistit rychlost lokální sítě?

Webových stránek a aplikací měřící rychlost připojení na internet je mnoho. Co když ale chceme znát rychlost v rámci naší domácí (lokální, LAN) sítě? Použijeme aplikaci iperf.

Co budeme potřebovat?

Rychlost je potřeba vždy měřit mezi dvěmi body, tj. budeme potřebovat dvě zařízení u nás doma, které jsou připojeny do sítě a mohou to být:

  1. počítač – víceméně jakýkoliv PC s operačním systémem Windows, Linux nebo OSX, který má dostatečně rychlý disk a síťovku
  2. mobilní telefon nebo table – pokud si vystačíme s proměřením bezdrátové WiFi můžeme šáhnout i po telefonu či tabletu
  3. NAS server – zde už obecně nelze říct jestli půjde NASka na test využít či nikoliv. Prvotním předpokladem je, abychom dokázali na NASku aplikaci iperf nainstalovat – v případě NAs od Synology bychom toho měli být schopni pomocí dpkg.

Jak měřit?

Obecně můžeme ke každému bodu měřit rychlost stahování (download) a rychlost posílání (upload).

V případě rychlosti stahování musí být bod v režimu klient a protějšek v režimu server. Při rychlosti nahrávání je to přesně naopak.

Režim klient

iperf -c <IPadresaServeru> -i <intervalVypisuVysledku> -t <dobaMereni> -f <jednotka>

Použijeme několik parametrů:

  • c – za tento parametr napíšeme IP adresu nebo název cíle (protějšku vůči kterému měříme)
  • i (volitelně) – určuje po kolika sekundách budeme dostávat na obrazovku aktuální výsledek testu
  • t (volitelně) – určuje požadovanou dobu testu v sekundách
  • f (volitelně) – určuje jednotku v které bude vypsán výsledek. Malá písmenka jsou bitech, velká v Bajtech. Tj. např. m = megabit a M = Megabajt.
  • p (volitelně) – port na kterém služba naslouchá na protějšku (standardně 5001)
Iperf - klient
Klientská strana – Stolní počítač s SSD diskem a 1Gbit síťovkou

Pokud nemáme k dispozici dva počítače pak můžeme otestovat alespoň rychlost WiFi pomocí mobilu (aplikace network tools), který však umí běžet jen v režimu klient.

iPerf mobil
Klientská strana – mobil

Režim server

iperf -s

Můžeme použít úplně stejné parametry jako na klientské straně.

iperf - server
Serverová strana – NASka s plotnovými disky a 1Gbit síťovkou

Jak číst výsledek?

Z výše uvedeného příkladu jsme dostali výsledek měření mezi stolním počítačem s 1Gbit síťovou kartou a SSD diskem (teoretická max. rychlost je tak něco přes 100MB/s) vůči NAS serveru, který disponuje také 1Gbit síťovkou, ale zřejmě nestíhá zápis tak rychle = rychlost cca 59MB/s.  Proč je zápis pomalejší upřímně zatím netuším, jelikož při testu rychlosti disku přímo na NASce dostávám dostatečnou hodnotu 132MB/s.

Rychlost zápisu disku na NASce
Rychlost zápisu disku na NASce

U testu z mobilu jsme pak zjistili rychlost kolem 70MB/s, což vůbec není špatné – jedná se o standardní modem Cisco od UPC.

Uděláme-li si však obrácené měření, tj. zapisovat budeme na stolní počítač, tak se dostaneme na maximum 1Gbit = rychlost cca 110MB/s.

iperf opačně
Přenos NASkou (čtení) a stolním PC (zápis) na 1Gbit síti